PİYALE PAŞA CAMİ

PİYALE PAŞA

KLASİK CAMİ

Beyoğlu İlçesi’nde, Kasımpaşa’da, II. Selim’in damadı Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından 1573 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami, sıbyan mektebi, hamam, sebil, tekke, türbe ve çarşıdan meydana gelen bu külliyeden günümüze yalnızca cami ve türbe kalabilmiştir.Caminin pek çok farklı nedenle klasik dönemde bir benzeri daha yoktur.     Her şeyden önce Ulu Cami yada Selçuklular ve Osmanlı erken döneminde yaygın olan çok kubbeli plana geri dönen tek klasik camidir.

CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

Üçerli sıra halinde dizilmiş eş büyüklükte altı yayvan kubbe iki kırmızı granit sütunla desteklenir.Bu noktaya kadar daha önceki modelleri takip etmiştir ama bundan sonrası tamamen farklıdır.Mihrabın karşısındaki batı duvarının ortasında altı sütunla desteklenen küçük balkon vardır.Bunun arkasında sıra dışı minare yükselir,yani minare batı fasadının ortasına yerleştirilmiştir.Giriş kapıları balkonun sağ ve soluna kalır,binanın kenarları boyunca dar galeriler uzanır.İçerisi çok sayıda pencere ile ışıklandırılmıştır.Üst kısımlarda kilerin çoğu yuvarlak göz pencerelerdir.İkinci ve üçüncü pencere dizisi arasındaki geniş çini frizde mavi zemin üzerine beyazla yazılmış ayetler vardır.Bunlar Süleymaniye’deki hat levhaları da yazmış olan ünlü hattat Karahisari’nin elinden çıkmıştır.

Mihrapta en iyi döneminden İznik çinileriyle kaplanmıştır.İç mekan alışılmadık olmasının yanı sıra son derece etkileyicidir.Binanın dışı daha da alışılmadıktır.Binanın üç tarafını tonozları sağlam dikdörtgen sütunlarla taşınan derin revak çevreler.Yan taraflarda revağın üzerinde eğimli çatıları çok sayıda küçük sütunla desteklenen galeriler vardı,batıdaki ana revağın önünde de 22 sütunla daha alçak bir revak bulunuyordu.Bunun ve üst galerilerin çatıları ne yazık ki çökmüş ama eski resimlerden bu eşsiz düzenlemenin ne kadar albenili olduğu görülebilir.Piyale Paşa’nın türbesi caminin arkasındadır,onun da sütunlu revağı vardır.Toplam sütun sayısının 118 olduğu söylenir.

Külliyenin banisi Piyale Paşa’nın da medfun olduğu sekizgen plan üzerine inşa edilmiş külliyenin sade türbesinde; üç sanduka ve on mermer lahit olmak üzere, on üç kişinin mezarı bulunur.

PİYALE PAŞA


Daha Büyük Görüntüle

Share
This entry was posted in Genel and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>