Tag Archives: Ferhut+kethuda+camii+balat

FERRUH KETHÜDA CAMİ-Balat

BALAT TEKKESİ İstanbul’un Balat semtinde bulunan cami, Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Semiz Ali Paşa’nın kethüdası Ferruh Ağa tarafından 1563 tarihinde yaptırılmıştır. Cami, Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için Balat Tekkesi adıyla da ünlenmiştir. Tekkeye ait … Continue reading

Share
Posted in Eserleri | Tagged , , , , | Leave a comment